قوانین سایت بونک

قوانین سایت


قوانین ورود و خروج

مسافران گرامی میتوانند بعد از ساعت 14:00 اتاق خود را تحویل گیرند و قبل از ساعت 12اقامتگاه خود را تحویل دهند.


قوانین خردسال

هزینه اقامتگاه کودکان خردسال تا سن 5 سال رایگان می باشد


قوانین کنسل کردن

قوانین کنسلی هتل بسته به شرایط و زمان لغو رزرو متفاوت ازت ، به همین دلیل شرایط و مبلغ جریمه در زمان کنسلی اعلام خواهخد شد ،مابقی مبلغ به حساب مسافر واریز خواهد گشت.